«Gorillaz» - «Faust»

Faust
Shigoto no ato ni
Me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

Shigoto no ato ni
Me ga sameru
Nani ka shinakucha
Shigoto no ato ni

After a hard day (Shigoto no ato ni)
It's time to wake up (Me ga sameru)
I need a make-up (Nani ka shinakucha)
After a hard day (Shigoto no ato ni)

After a hard day
It's time to wake up
I need a make-up
After a hard day