«Małgorzata Ostrowska» - biografía, álbumes, canciones, videoclips

She was born in 1958 and she started to sing when she was 11 years old. She was a member of group called Vist. In 1981 Małgorzata with two other members - Wanda Kwietniewska and Grzegorz Strozniak established a very popular in 80’s polish group called Lombard. In 1999 she left the group and started to make her own solo career. The most popular hits with Lombard: “Droga pani z TV”, “Taniec pingwina na szkle”, “Czeski film”, “Anatomia”,”Mam dosc”,”Golebi puch”, “Mister of America”. Her solo albums: 1999 “Alchemia” 2000 “Przed switem” 2001 “Instynkt” 2007 “Slowa” In 1999 she won the “Bursztynowy slowik”(Amber nightingale) prize in Sopot Festival. In 2004 her song “Nie uwierze” was qualified to national final for Eurovision Song Contest. The song “Slowa (jak weze do ucha)” was her entry for Sopot Festival 2007. Here are the lyrics (+English translation): Malgorzata Ostrowska - Slowa A kiedy bêdziesz szeptaæ jej do ucha Te wszystkie k³amstwa, które znam To nie zapomnij, ona s³ucha Bo nie zna ciebie tak, jak znam ciê ja. I bêdzie ufnie ch³on¹æ wszystkie s³owa Naiwnie wierzyæ w ka¿dy gest I nie zrozumie nic, bo ona Jest tylko plastrem na samotny dzieñ. Ref. S³owa Jak wê¿e do ucha S³owa Jak opium i miód Ona Tak chêtnie ich s³ucha S³owa Pozna³am je ju¿. A kiedy bêdziesz szeptaæ jej do ucha Te opowieœci, w które sam Nie chcia³byœ wierzyæ, nie chcia³ s³uchaæ Bo wiesz, powtarzasz je nie pierwszy raz A ona ³owi te tañcz¹ce s³owa Uk³ada w wiersze- wierzy w nie Bo nie domyœla siê, ¿e ona Jest tylko plastrem na samotny dzieñ. Ref. S³owa Jak wê¿e do ucha S³owa Jak opium i miód Ona Tak chêtnie ich s³ucha S³owa Pozna³am je ju¿ A kiedy bêdziesz szeptaæ jej do ucha Te wszystkie k³amstwa, które znam To nie zapomnij, ona s³ucha Bo nie wie tego, co znam dobrze ja. English: Words And when you’ll whisper to her ears all that lies wich I know don’t forget, she’s listen cause she don’t you know just like me and she will take in trustfully all the words, and naively believe in every gesture and she don’t understand anything cause she’s just the bandaid for lonely day Words Like the snakes in the ears Words like the opium and honey She listen it so willingly Words I’ve got it knew And if you’ll whisper to her ears these tales you won’t believe in, you won’t to listen it you know, you say it again and again And she hang on your lips she compose these dancing words in poetry and believe in it cause she don’t guess she’s just the bandaid for lonely day Words Like the snakes in the ears Words like the opium and honey She listen it so willingly Words I’ve got it knew And when you’ll whisper to her ears all that lies wich I know don’t forget, she’s listen cause she don’t you know just like me