«Pink Floyd» - «The Scarecrow (Mono)»

The Scarecrow (Mono)