«Astma» - «Pastwi sie, usmierca, paralizuje»

Pastwi sie, usmierca, paralizuje