baroque - найкращі виконавці жанру

Музикою бароко називають період у розвитку європейської класичної музики приблизно між 1600 і 1750 роками (див. «Тимчасові рамки періодів розвитку класичної музики» для більш докладного висвітлення питань, пов'язаних з виділенням цих рамок). Барокова музика з'явилася наприкінці епохи Відродження і передувала музиці епохи класицизму. Слово «бароко» ймовірно походить від португальського perola barroca - перлина химерної форми; або від лат. baroco - мнемонічне позначення одного з видів силогізму в схоластичної логіці (примітно, що схожі латинські слова «Barlocco» або «Brillocco» також використовувалися у схожому значенні - перлина незвичайної форми, яка не має осі симетрії). І дійсно, образотворче мистецтво та архітектура цього періоду характеризувалися вельми химерними формами, складністю, пишнотою і динамікою. Пізніше це ж слово стало застосовуватися і до музики того часу. Сочінітельскій і виконавські прийоми періоду бароко стали невід'ємною і чималою частиною музичного класичного канону. Твори того часу широко виконуються і вивчаються. В епоху бароко народилися такі геніальні твори, як фуги Йоганна Себастьяна Баха, хор «Алілуя» з ораторії «Месія» Георга Фрідріха Генделя, «Пори року» Антоніо Вівальді, «Вечеря» Клаудіо Монтеверді. Сильний розвиток отримали такі поняття, як теорія музики, діатонічна тональність, імітаційний контрапункт. Музичний орнамент став вельми витонченим, сильно змінилася музична нотація, розвинулися способи гри на інструментах. Розширилися рамки жанрів, зросла складність виконання музичних творів, з'явився такий вид творів, як опера. Велике число музичних термінів і концепцій ери бароко використовуються досі.