Vietsub+Lyrics / Melting - Kali Uchis

Tui thích bài này qué nên làm sub luôn. Lâu rồi chả dịch gì cả nên cũng không ưng bản dịch này lắm. Anyway let's enjoy it=)))

Bài nghe vào một buổi trưa nắng là đúng vibe tan chảy mỡ :3

Comments (0)

You Must Be Logged In To Comment