5𝐴𝑀 𝐶𝐿𝑈𝐵 𝐵𝑂𝑂𝐾 | کتاب باشگاه پنج صبحی ها فصل ۱و۲
28 Until 28 By Dor · 9 minutes ·

5𝐴𝑀 𝐶𝐿𝑈𝐵 𝐵𝑂𝑂𝐾 | کتاب باشگاه پنج صبحی ها فصل ۱و۲

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
اولین تجربه ی کتاب صوتی رو با باشگاه پنج صبحی ها شروع کردم
چون این کتاب میتونه بهتون کمک کن از دایره ی راحتی خارج بشید
دید گسترده تری برای شروع یک مسیر داشته باشید
بهتون کمک میکنه باور های قدرتمندی رو درون خودتون پرورش بدید
شمارو از سردرگمی ها دور میکنه و به فکر وادار میکنه
اینکه کسی بتونه کاملا مسیر رو به شما نشون بده امکان پذیر نیست
هر فرد و هر کتاب و هر چیزی فقط نشونه ای برای شفاف تر شدن مسیر شماست
اون کسی که کاملا میتونه مسیرو رو به شما نشون بده خود شما هستید با توجه به همین افراد و کتاب ها و اتفاقات با دونستن قدر هر فرد و هر علمی که به سمت شما میاد
امیدوارم باهم از این کتاب به خوبی درس لازم رو بگیریم
از توجه شما ممنونم
درسا
#تمرکز_ذهن
#باشگاه_پنج_صبحی_ها
#رشد_فردی
#تکامل
#هدف

Comments (0)

You Must Be Logged In To Comment

Similar podcasts

fiction/non/fiction

Drama Queens

Drama Queens

Drama queen

Dead Drama

Innocent drama

Necessary Drama

Drama Queens