مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس مکالمه | NHK WORLD-JAPAN

با شنیدن داستان های تم، دانشجوی ویتنامی که در یک دانشگاه در ژاپن مشغول تحصیل است، عبارت های کاربردی زبان ژاپنی را یاد بگیرید و با فرهنگ ژاپن آشنا شوید. ان اچ کی پادکست این برنامه آموزش زبان ژاپنی را به طور رایگان ارائه می دهد. nhk.jp/lesson
مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس مکالمه | NHK WORLD-JAPAN

🎧 Podcast episodes

Listen to 48 episodes
درس40 بیان علت
10 minutes ·

درس40 بیان علت

درس37 بیان مشکل
10 minutes ·

درس37 بیان مشکل

درس32 پرسیدن مسیر
10 minutes ·

درس32 پرسیدن مسیر

درس28 اجازه گرفتن
10 minutes ·

درس28 اجازه گرفتن

درس10 پرسیدن قیمت
10 minutes ·

درس10 پرسیدن قیمت

درس1 پرسیدن آدرس
10 minutes ·

درس1 پرسیدن آدرس

Similar podcasts

Persian News - NHK WORLD RADIO JAPAN

Fashion Foxcast | فشن فاکس کست

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

آموزش زبان انگلیسی با امین | Learn English With Amin

Childhood Education

Just Like the Rain درست مثل باران

Dastan-e Mousighi | داستان موسیقی

Clock cast پادکست فارسی