من خودم هستم / I am being myself

پادکست من خودم هستم درباره روایت شخصی و گفت‌وگومحور است. با این چشم‌انداز که قرار است پنجره‌هایی را رو به روایت شخصی آدم‌ها از زندگی باز کند.

چون هر انسانی یک روایت است و هر انسانی می‌تواند روایت خودش را بخواند و بازگو کند، از آنچه در جهان می‌بیند و می‌شنود.

این ابراز نقطه آغاز کنشگری و اثربخشی در جهان است.
من خودم هستم / I am being myself

🎧 Podcast episodes

Listen to 14 episodes

Similar podcasts

British Ecological Society Journals

Marie, Myself, & I

Me, Myself, & I

Me, Myself & I

I am. I have

I am BLACK

I Am Kobe

I Am Affirmations