შინ - უცხოეთში

პროგრამაში "შინ - უცხოეთში" საქართველოდან სხვადასხვა მიზეზით
გადახვეწილი ადამიანები ოქროპირ რუხაძესთან ბაასში საკუთარ ამბებს
მოგიყვებიან: რატომ წავიდნენ? რამ გააქცია იქიდან, რამ მიატოვებინა
სამშობლო, რომელიც ზოგს ენატრება, ზოგს გახსენებაც არ უნდა.
შინ - უცხოეთში

🎧 Podcast episodes

Listen to 80 episodes