כיוון הרוח wind direction Podcast

ההסכת ״כיוון הרוח״ עוסק בכל מה שמעניין את מי שמתעניין בעולם הסובב אותנו. הוא מבקש להגביה מעט מעל המבזק האחרון והפוש החדשותי. הוא אינו שואל מה אלא למה, הוא אינו שואל עד מתי אלא ממתי?

כיוון הרוח wind direction Podcast

Similar podcasts

גבוהה גבוהה Higher Ground Podcast

נגד הזרם Against The Current Podcast

עוד יום Another Day Podcast

כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות Kan Reshet Bet special Podcast

ההסכת שאין לומר את שמו The Podcast Who Must Not Be Named

SHEMA HaDAVAR (Hear the Word) Reggie Lisemby, Executive Servant of Messianic Ministry to Israel